KLUB SENIOR +

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza, że składanie pisemnych deklaracji do Klubu Seniora odbywać się będzie w siedzibie Ośrodka, przy ulicy Derdowskiego 25. O przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Nowości

WYKAZ GN.8.2020 WYKAZ GN.8.2020
WYKAZ GN.7.2020 WYKAZ GN.7.2020
WYKAZ GN.6.2020 WYKAZ GN.6.2020