UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM NA UL. OGRODNIKÓW W REDZIE

Informujemy, iż od dnia 17 września 2018 r. na ul. Ogrodników w Redzie rozpoczną się roboty budowlane, polegające na przebudowie i renowacji technicznej kolektora ściekowego WRR w Redzie.

Nowości

Węzeł gotowy! Węzeł gotowy!