Spotkanie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

W dniu 26 kwietnia, w gościnnych progach hotelu River Style w Redzie odbyło się Walne Zebranie Członków redzkiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Podczas spotkania podsumowano kończącą się kadencję Zarządu oddziału w latach 2013 – 2018 oraz przeprowadzono wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną, pięcioletnią kadencję.

Urząd Miasta w Redzie reprezentowała zastępca burmistrza Teresa Kania.

fot. Urząd Miasta w Redzie

Nowości

WYKAZ GN.8.2020 WYKAZ GN.8.2020
WYKAZ GN.7.2020 WYKAZ GN.7.2020
WYKAZ GN.6.2020 WYKAZ GN.6.2020