Spotkanie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

W dniu 26 kwietnia, w gościnnych progach hotelu River Style w Redzie odbyło się Walne Zebranie Członków redzkiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Podczas spotkania podsumowano kończącą się kadencję Zarządu oddziału w latach 2013 – 2018 oraz przeprowadzono wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną, pięcioletnią kadencję.

Urząd Miasta w Redzie reprezentowała zastępca burmistrza Teresa Kania.

fot. Urząd Miasta w Redzie

Nowości

(brak tytułu)
WYKAZ GN.34.2019 WYKAZ GN.34.2019
Redzianie! Do urn! Redzianie! Do urn!
WYKAZ GN.33.2019 WYKAZ GN.33.2019