Spotkanie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

W dniu 26 kwietnia, w gościnnych progach hotelu River Style w Redzie odbyło się Walne Zebranie Członków redzkiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Podczas spotkania podsumowano kończącą się kadencję Zarządu oddziału w latach 2013 – 2018 oraz przeprowadzono wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną, pięcioletnią kadencję.

Urząd Miasta w Redzie reprezentowała zastępca burmistrza Teresa Kania.

fot. Urząd Miasta w Redzie

Nowości

WYKAZ GN.14.2019 WYKAZ GN.14.2019
WYKAZ GN.12.2019 WYKAZ GN.12.2019
WYKAZ GN.13.2019 WYKAZ GN.13.2019
WYKAZ GN.11.2019 WYKAZ GN.11.2019
KOMUNIKAT KOMUNIKAT
STRAJK W SZKOŁACH STRAJK W SZKOŁACH
WYKAZ – GN.9.2019 WYKAZ – GN.9.2019
WYKAZ – GN.8.2019 WYKAZ – GN.8.2019