Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Miasta w Redzie

Mieszkańcy Redy mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej

w siedzibie Urzędu Miasta Redy, przy ul. Gdańskiej 33, pok. nr 10,

tel. 0-58 738 60 14
godziny urzędowania:
pn. – śr. 11:30 – 15:30
czw. 13:00 – 17:00
pt. 11:15 – 15:15

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Zakres pomocy oraz krąg osób, której z tej pomocy mogą skorzystać
jest opisany pod adresem www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Mediacje oraz sposobu pozasądowego rozwiązywania sporów

Mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktu, w którym biorą udział

skłócone strony i mediator.

Mediator to osoba godna zaufania, wpisana do wykazu prowadzonego przez sąd okręgowy, której zadaniem jest pomoc w wypracowaniu porozumienia, poprzez ułatwienie stronom rozmowy, łagodzenie napięć w trakcie negocjacji, zadawanie pytań. Spór muszą rozwiązać same strony konfliktu.

Zachęcamy Mieszkańców Redy do skorzystania z mediacji,

zanim sprawa ma być skierowana do Urzędu lub Sądu.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.gdansk.so.gov.pl/mediacje/

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W POWIECIE WEJHEROWSKIM

Nowości

WYKAZ WYKAZ
WYKAZ WYKAZ