Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.), na wniosek organizacji podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach tzw. „małych zleceń” przez Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt”.

Oferta obejmuje wspieranie działań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

OFERTA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi, przekazując je na adres  granty@reda.pl lub przekazując do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Redzie.

Nowości

WYKAZ GN.14.2019 WYKAZ GN.14.2019
WYKAZ GN.12.2019 WYKAZ GN.12.2019
WYKAZ GN.13.2019 WYKAZ GN.13.2019
WYKAZ GN.11.2019 WYKAZ GN.11.2019
KOMUNIKAT KOMUNIKAT
STRAJK W SZKOŁACH STRAJK W SZKOŁACH
WYKAZ – GN.9.2019 WYKAZ – GN.9.2019
WYKAZ – GN.8.2019 WYKAZ – GN.8.2019