OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego

Podaje się do publicznej wiadomości treść zarządzenia Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018 – 2023
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 26 lutego 2018 r. poz. 671)

treść zarządzenia

treść zarządzenia do druku

 

Nowości

WYKAZ GN.12.2020 WYKAZ GN.12.2020
WYKAZ GN.11.2020 WYKAZ GN.11.2020
VII Redzki Bieg VII Redzki Bieg