Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

11 października 2018 r., na spotkaniu w Urzędzie Miasta w Redzie zostały wręczone doroczne nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody otrzymało 11 nauczycieli o szczególnych osiągnięciach dydaktyczno – wychowawczych. W spotkaniu uczestniczyli – oprócz nagrodzonych – Zastępca Burmistrza Miasta Redy Teresa Kania,  kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych UM w Redzie Piotr Grzymkowski, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Redzie Łukasz Kamiński oraz dyrektorzy redzkich szkół i przedszkoli.

Nowości

VII Redzki Bieg VII Redzki Bieg