KONSULTACJE SPOŁECZNE celem poznania opinii mieszkańców Redy

Na podstawie uchwały nr XXVIII/298/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Reda (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 8 maja 2017 r. poz. 1589) Burmistrz Miasta Redy ogłasza konsultacje społeczne:

  1. Przedmiot konsultacji: w sprawie stosowania dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim „Réda”
  2. Czas konsultacji: od 28 maja 2018 r.  do 11czerwca 2018 r.   
  3. Zasięg terytorialny i podmiotowy: konsultacje są skierowane do wszystkich mieszkańców z terenu Miasta Redy.
  4. Forma konsultacji: udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Czy jesteś za stosowaniem dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim _Réda_

  1. Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@reda.pl; rada.miejska@reda.pl lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta w Redzie, ul Gdańska 33 w terminie od 28 maja 2018 r.  do 11 czerwca 2018 r.   

ANKIETA DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Nowości

WYKAZ GN.12.2019 WYKAZ GN.12.2019
WYKAZ GN.13.2019 WYKAZ GN.13.2019
WYKAZ GN.11.2019 WYKAZ GN.11.2019
KOMUNIKAT KOMUNIKAT
STRAJK W SZKOŁACH STRAJK W SZKOŁACH
WYKAZ – GN.9.2019 WYKAZ – GN.9.2019
WYKAZ – GN.8.2019 WYKAZ – GN.8.2019