Cały czas czekamy na rozstrzygnięcie OZE

 

Informacja ze strony http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-10-3-1-odnawialne-zrodla-energii-wsparcie-dotacyjne-rpo-wp-2014-2020

 

„ Informujemy, że w związku z dużą liczbą wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPM.10.03.01-IZ.00-22-001/16 dla Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne terminy dotyczące oceny projektów oraz rozstrzygnięcia konkursu wskazane w regulaminie konkursu uległy wydłużeniu. W chwili obecnej trwa ocena wykonalności projektów. Poszczególni Wnioskodawcy będą indywidualnie proszeni o stosowne wyjaśnienia. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to lipiec br.”

Przypominamy, że we wcześniejszych wiadomościach planowanym terminem rozstrzygnięcia naboru był II kw. br.

Nowości

WYKAZ GN.8.2020 WYKAZ GN.8.2020
WYKAZ GN.7.2020 WYKAZ GN.7.2020
WYKAZ GN.6.2020 WYKAZ GN.6.2020