Akcja przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2018”

W ślad za informacją Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku informujemy, że w dniach 9 – 11 października 2018 r. będzie prowadzona akcja przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2018”, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach będą usuwane przez pracowników PSG sp. z o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku.

Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.

Przypominamy, że usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów.

Nowości

WYKAZ GN.14.2019 WYKAZ GN.14.2019
WYKAZ GN.12.2019 WYKAZ GN.12.2019
WYKAZ GN.13.2019 WYKAZ GN.13.2019
WYKAZ GN.11.2019 WYKAZ GN.11.2019
KOMUNIKAT KOMUNIKAT
STRAJK W SZKOŁACH STRAJK W SZKOŁACH
WYKAZ – GN.9.2019 WYKAZ – GN.9.2019
WYKAZ – GN.8.2019 WYKAZ – GN.8.2019