Wyniki pierwszego etapu konsultacji społecznych projektu m.p.z.p.

Przedstawiamy raporty z badań na temat miejsca lokalizacji nowego przystanku SKM w Redzie oraz zagospodarowania terenów sąsiednich.

Zachęcamy do zapoznania się z całością raportów.

1.Zagospodarowanie sąsiedztwa przystanku SKM

2. Lokalizacja przystanku SKM

Nowości