WYKAZ

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Reda, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat.

WYKAZ

 

Nowości