UWAGA! GŁOSUJEMY NA BUDŻET OBYWATELSKI

 

2 maja została opublikowana lista projektów zatwierdzonych do udziału w głosowaniu oraz lista projektów odrzuconych.

Projekty zatwierdzone
Projekty odrzucone

W dniach od 5 maja do 15 maja 2017 roku, każdy mieszkaniec Redy może oddać jeden głos na jeden projekt.

Głosujemy w sposób:

  1. elektroniczny poprzez przesłanie wypełnionej karty do głosowania na e-mail wybieramdlaredy@reda.pl (skan karty do głosowania wraz z podpisanym oświadczeniem)
  2. bezpośrednio w budynku Urzędu Miasta w Redzie – składając kartę do głosowania w wersji papierowej do urny w Biurze Obsługi Interesanta.

KARTA DO GŁOSOWANIA

ZASADY – Uchwała nr XXV / 256 / 2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 grudnia 2016 r. (Rozdziale 4. Wybór projektów, § 7 ust. 1-10)

 

 

Zarządzenie Nr OR.8.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego oraz ustanowienia Regulaminu jej działania.

Zarządzenie Nr OR.5.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie terminu, miejsca, zasad zgłaszania projektów oraz harmonogramu prac nad przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

 

Nowości

WYKAZ GN.8.2020 WYKAZ GN.8.2020
WYKAZ GN.7.2020 WYKAZ GN.7.2020
WYKAZ GN.6.2020 WYKAZ GN.6.2020
WYKAZ GN.5.2020 WYKAZ GN.5.2020