„Umiem Pływać” przyznane

Rozstrzygnięto Otwarty Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2017 roku w zakresie wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie nauki pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych z terenu Miasta Redy

Nowości

WYKAZ GN.8.2020 WYKAZ GN.8.2020
WYKAZ GN.7.2020 WYKAZ GN.7.2020
WYKAZ GN.6.2020 WYKAZ GN.6.2020