Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Poniżej zamieszczamy rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2017 roku:

ROZSTRZYGNIĘCIE

Nowości