Reda buduje węzeł integracyjny!

W dniu dzisiejszym, 29 maja, w sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński uroczyście podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi”, w ramach Poddziałania 9.1.1. – Transport Miejski – mechanizm ZIT.

Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 7 537 528,00 PLN. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 3 910 374,009 PLN, co stanowi 51,88% jego kosztów kwalifikowanych.

W ramach projektu powstanie między innymi parking na ponad 200 samochodów (Park&Ride), miejsca na krótki postój (Kiss&Ride), a także postój taksówek i przystanki autobusów komunikacji miejskiej. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie ulic Gdańskiej z Młyńską. Nie zapomniano o rowerzystach, projektując ścieżki i częściowo zadaszone miejsca postojowe, ze stanowiskiem roweru metropolitalnego.  Cały teren dostosowywany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Prace budowlane powinny ruszyć jeszcze w tym roku, po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy robót. Zakończenie przewiduje się na rok 2018. Inwestycja może powodować utrudnienia w ruchu, o czym będziemy na bieżąco informować.

Oprócz Redy, podobne umowy podpisały jeszcze cztery samorządy: Rumia, Somonino, Pruszcz Gdański oraz Miasto Gdańsk (dwie umowy). Ogółem, w ramach wszystkich, podpisanych dzisiaj umów powstanie 11 węzłów przesiadkowych, które obsłużą 27 mln pasażerów.

 

 

Nowości

WYKAZ GN.8.2020 WYKAZ GN.8.2020
WYKAZ GN.7.2020 WYKAZ GN.7.2020
WYKAZ GN.6.2020 WYKAZ GN.6.2020
WYKAZ GN.5.2020 WYKAZ GN.5.2020