Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  przyjmuje wnioski w ramach konkursów dla przedsiębiorców:

  • Strategia eksportowa dla MŚP – Bezzwrotna Dotacja
  • Programy promocji dla MŚP – Bezzwrotna Dotacja
  • Wsparcie na proinnowacyjne usługi
  • Pomoc w opracowaniu nowego produktu/usługi/technologii/projektu wzorniczego
  • Dofinansowania na inwestycje

 Informacje o naborze dostępne będą na stronie www.popw.parp.gov.pl .

Oferta PARP w załączeniu.

Nowości

ZŁOTE GODY 2021 ZŁOTE GODY 2021