Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2017

OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów

formularz zgłoszeniowy

 

Nowości