Oddaj bezpłatnie opony, odzież, papę

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „Eko-Dolina” w Łężycach na Alei Parku Krajobrazowego 99 przyjmuje od mieszkańców Redy bezpłatnie odpady, takie jak:

– makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe,

-zużyte opony w ilości do 4 sztuk na rok,

-odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe, odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, odpady innych materiałów ceramicznych i wyposażenia, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia do 2 ton na rok,

odzież i tekstylia do 300 kg na rok,

-usunięte tynki, tapety, okleiny, papa, materiały izolacyjne, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, materiały konstrukcyjne zawierające gips do 300 kg na rok.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-18:00, sobota 8:00-15:00. Informacyjny numer tel. (58) 672-50-00.