Obowiązek zgłoszenia przydomowej hodowli zwierząt (kur, gęsi, kaczki itp.) do Powiatowego Lekarza Weterynarii

TUTAJ znajdziecie Państwo wzór druku zgłoszenia  – WZÓR ZGŁOSZENIA