Nabór kandydatów do komisji konkursowej do oceny ofert z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Zainteresowanych prosimy zapoznać się z treścią

Ogłoszenia ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2017 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

oraz pobrać Formularz zgłoszeniowy.

Nowości