List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego skierowany do rolników

Poniżej przekazujemy apel Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do rolników w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin.

Apel o przestrzeganie bezpieczeństwa przy stosowaniu środków ochrony roślin

Nowości