WIZYTA MARSZAŁKA W URZĘDZIE MIASTA W REDZIE

WIZYTA MARSZAŁKA W URZĘDZIE MIASTA W REDZIE
W dniu 2 grudnia Urząd Miasta w Redzie odwiedził marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, który nie mógł, niestety, uczestniczyć w mającej miejsce dokładnie tydzień wcześniej uroczystości otwarcia nowej części Urzędu. Pan marszałek został oprowadzony po nowych pomieszczeniach, a przy okazji rozmawiano o planach realizacji wspólnych projektów na rzecz rozwoju Redy. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Krzysztof Krzemiński, zastępca burmistrza Halina Grzeszczuk oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój.

Nowości

ZŁOTE GODY 2021 ZŁOTE GODY 2021