WIZYTA MARSZAŁKA W URZĘDZIE MIASTA W REDZIE

WIZYTA MARSZAŁKA W URZĘDZIE MIASTA W REDZIE
W dniu 2 grudnia Urząd Miasta w Redzie odwiedził marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, który nie mógł, niestety, uczestniczyć w mającej miejsce dokładnie tydzień wcześniej uroczystości otwarcia nowej części Urzędu. Pan marszałek został oprowadzony po nowych pomieszczeniach, a przy okazji rozmawiano o planach realizacji wspólnych projektów na rzecz rozwoju Redy. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Krzysztof Krzemiński, zastępca burmistrza Halina Grzeszczuk oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój.

Nowości

WYKAZ GN.12.2020 WYKAZ GN.12.2020
WYKAZ GN.11.2020 WYKAZ GN.11.2020
VII Redzki Bieg VII Redzki Bieg