Stypendia Burmistrza Miasta Redy – Studenci

Miejska Komisja Stypendialna przyznała jednorazowe stypendia za osiągnięcia sportowe studentom zamieszkałym w Redzie. Uroczyste wręczenie stypendiów nastąpi w dniu  13 października 2016 r. o godzinie 16.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Redzie

Stypendia sportowe Burmistrza Miasta Redy otrzymały:

  1. Karolina Konkel
  2. Marta Janiak
  3. Anna Tokarska

Nowości