Rozstrzygnięcie konkursu na członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie II kadencji spośród uczniów szkół średnich

Po zapoznaniu się z dostarczonymi pracami przez młodzież szkół średnich i po ich ocenie radnymi Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie II kadencji wybrani zostali:

Brzostek Dominika

Grunwald Daniel

Nowak Bartosz

Skrzypski Jakub

Trocki Bartłomiej

Urban Anna

Wyżej wymienieni otrzymają swoją nominację z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta w październiku na inauguracyjnym posiedzeniu Rady.

Osoby te zostaną osobiście powiadomione o terminie pierwszego posiedzenia.

Łukasz Kamiński

Koordynator projektu MRM Reda

Przewodniczący Komisji Oświaty RM Redy

 

Nowości

(bez tytułu)
Głosujemy na BO Głosujemy na BO
PRZETARG PRZETARG
WYKAZ WYKAZ
REDA na falach! REDA na falach!