Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2016