Ogłoszenie

WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH GMINY MIASTO REDA W ROKU 2016 Z ZAKRESU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH→

Formularz zgłoszeniowy kandydata→

Nowości

Złote Gody 2018 Złote Gody 2018
WYKAZ WYKAZ
WYKAZ WYKAZ