Koniec remontu posadzki sali gimnastycznej w SP nr 5

6 października 2016 r. dokonano komisyjnego odbioru naprawy posadzki sportowej na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie. W odbiorze oprócz pracowników szkoły: dyrektor Anny Milewskiej i nauczyciela wychowania fizycznego Arkadiusza Janora uczestniczyli także Marek Kopicki z ramienia Urzędu Miasta w Redzie i inspektor nadzoru Andrzej Światek. Roboty remontowe prowadzone były w trakcie wakacji szkolnych i przeciągnęły się na miesiąc wrzesień ze względu na zawilgocenie podłoża. Gdyński wykonawca firma BTS POLSKA Maciej Jankowski dołożył wielu starań by w uzgodnionym terminie do 30 września zakończyć roboty budowlane, polegające na wymianie 330 m2 podłogi sportowej i zamontowaniu systemu nawiewnego. Wartość robót remontowych wyniosła 107.009,26 złotych, a remont był możliwy dzięki wyasygnowaniu środków z budżetu Miasta Redy, za co podziękowanie składamy dla Burmistrza Krzysztofa Krzemińskiego i Radnych Rady Miejskiej w Redzie. Na szczęście w miesiącu wrześniu sprzyjająca pogoda umożliwiła prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu. Od dzisiaj zajęcia wychowania fizycznego odbywać się będą ponownie na sali gimnastycznej i liczymy, że wyremontowana podłoga przez długie lata dobrze będzie służyć uczniom redzkiej piątki. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nowości

WYKAZ GN.12.2020 WYKAZ GN.12.2020
WYKAZ GN.11.2020 WYKAZ GN.11.2020
VII Redzki Bieg VII Redzki Bieg