Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert

Poniżej zamieszczamy informację w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2016 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych:

Rozstrzygnięcie

 

Nowości