Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie § 19 ust.1 pkt. 2 Statutu Gminy Miasto Reda Przewodniczący Rady zwołuje IV sesję Rady Miejskiej w Redzie. Sesja odbędzie się dnia 28 stycznia 2015 r. (środa) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Puckiej 9.

Porządek obrad IV Sesji RM Redy

Nowości

Remont skateparku
Remont skateparku