Wnioski o przyznanie nagród Burmistrza

Przypominamy, że do dnia 31 marca 2015 r. można składać w tut. Urzędzie wnioski o przyznanie nagród lub wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w 2014 r.

Wniosek o przyznanie nagrody      Uchwała -regulamin

Nowości

Remont skateparku
Remont skateparku