Spotkanie przedstawicieli MTK

           10 marca 2015 r. w Urzędzie Miasta w Redzie odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu z Redy: Krzysztof Krzemiński – Burmistrz Miasta i Kazimierz Okrój – Przewodniczący Rady Miejskiej. Wejherowo reprezentowali Krzysztof Hildebrandt – Prezydent Miasta oraz Leszek Glaza, w imieniu Rumi występował Michał Pasieczny – Burmistrz Miasta.

            MTK przedstawiło swoje sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2014 rok i omówiło zasady współpracy w nowej kadencji. Walne Zebranie Członków stowarzyszenia odbędzie się 13 kwietnia 2015 r. w Rumi.

Spotkanie przedstawicieli MTK

Spotkanie przedstawicieli MTK

Nowości

Remont skateparku
Remont skateparku