Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2015 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Nowości

Remont skateparku
Remont skateparku