OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2015 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz formularz zgłoszeniowy kandydata.

OGŁOSZENIE 

formularz zgłoszeniowy kandydata

Nowości

WYKAZ GN.8.2020 WYKAZ GN.8.2020
WYKAZ GN.7.2020 WYKAZ GN.7.2020
WYKAZ GN.6.2020 WYKAZ GN.6.2020