Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Przedstawiamy opracowaną przez Dział Gospodarki Odpadami Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ocenę realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok wykonaną na podstawie rocznych sprawozdań gmin należących do KZG.

Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowości