Konkurs na Dyrektora Szkoły

Burmistrz Miasta Redy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

1. Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie, ul. Zawadzkiego 12, 84-240 Reda

2. Zespołu Szkół nr 2 w Redzie, ul. Brzozowa 30, 84-240 Reda

Pełna treść ogłoszenia

Nowości