Informacja Burmistrza Miasta

Burmistrz Miasta Redy z uwagi na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w 2015 r., którego jednym z zadań jest: „sporządzenie lokalnej diagnozy skali zagrożeń wynikających z problemów uzależnień” informuje, że w czerwcu 2015 roku rozpocznie się ankietowe badanie wśród losowo wybranych mieszkańców Miasta Redy oraz punktów sprzedaży alkoholu zlokalizowanych na terenie naszego miasta.  Badanie jest anonimowe.

Nowości

WYKAZ GN.8.2020 WYKAZ GN.8.2020
WYKAZ GN.7.2020 WYKAZ GN.7.2020
WYKAZ GN.6.2020 WYKAZ GN.6.2020