Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie § 14 ust. 4 Statutu Miasta Redy Przewodniczący Rady zwołuje LI sesję Rady Miejskiej w Redzie. Sesja odbędzie się dnia 24 września 2014r. (środa) o godz. 16:30 w sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Puckiej 9.

Porządek obrad

 

Nowości

Remont skateparku
Remont skateparku