Zakończono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest

Urząd Miasta w Redzie niniejszym informuje, że została zakończona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Reda. Zebrane dane są aktualnie weryfikowane i opracowywane. Ankieterzy starali się dotrzeć do wszystkich posesji, na których znajdują się wyroby zawierające azbest. Tym niemniej, jeśli mieszkańcy mają wątpliwości, czy wyroby zawierające azbest na posesji zostały zinwentaryzowane, proszeni są o kontakt pod nr telefonu: (61) 85 37 285 (Biuro Green Key, Andrzej Karkowski) lub drogą e-mail pod adresem: biuro@greenkey.pl. W celu weryfikacji należy przygotować następujące dane: nazwa obrębu geodezyjnego, numer ewidencyjny działki, ilość wyrobów zawierających azbest (jeśli to jest eternit należy podać rodzaj oraz m2).

Nowości

WYKAZ GN.9.2021
WYKAZ GN.9.2021
WYKAZ GN.8.2021
WYKAZ GN.8.2021
WYKAZ GN.6.2021
WYKAZ GN.6.2021