Spotkanie o wprowadzeniu punktowego pomiaru prędkości

Dnia 5 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Miasta w Redzie odbyło się spotkanie Krzysztofa Krzemińskiego – Burmistrza Miasta Redy; Kazimierza Okroja – Przewodniczącego Rady Miejskiej wraz z Ryszardem Świlskim - Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego, Krzysztofem Czopek – Dyrektorem Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego i Grzegorzem Stachowiakiem – Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich. Spotkanie dotyczyło wprowadzenia punktowego pomiaru prędkości.

Foto: Reda

Nowości

Remont skateparku
Remont skateparku