Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Poniżej przedstawiamy rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Nowości