„Przebudowa skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną ul. Obwodowa i ul. Łąkowa w Redzie na drodze powiatowej nr 1463G Obwodowa – Kazimierska km 1+535 na odcinku km 1+400 długość 232 m”

Prezentujemy mapkę sytuacyjną kolejnej inwestycji drogowej.

„Przebudowa skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną ul. Obwodowa i ul. Łąkowa w Redzie na drodze powiatowej nr 1463G Obwodowa – Kazimierska km 1+535 na odcinku km 1+400 długość 232 m”

 

 

 

Termin zakończenia inwestycji, zgodnie z podpisaną w sierpniu umową – do końca 31 X 2014 roku.

 

Nowości

Remont skateparku
Remont skateparku