Program „Rodzina Na Plus”

Program „Rodzina Na Plus” w latach 2015-2017 będzie kontynuowany

29 października 2014 roku Rada Miejska w Redzie podjęła uchwałę, zgodnie z którą na terenie Gminy Miasto Reda kontynuowany będzie Program wspierania rodzin wielodzietnych „Rodzina Na Plus”. Założeniem tego programu jest umożliwienie rodzinom wielodzietnym korzystania z oferty miejskich obiektów sportowych i kulturalnych na preferencyjnych warunkach oraz ze zniżki na bilety okresowe na dojazd do szkoły i pracy. Do udziału  w programie w formie Partnerów zaproszeni zostali także lokalni przedsiębiorcy, stowarzyszenia i kluby sportowe, którzy na własnych zasadach będą udzielali ulg, zniżek i promocji członkom rodzin wielodzietnych objętych programem.

Na podstawie powyższej Uchwały Miejski Dom Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie, udzielają dzieciom i młodzieży z rodzin wielodzietnych 50% zniżki od obowiązujących opłat za korzystanie z organizowanych zajęć.

 Do programu może przystąpić rodzina wielodzietna:

  • w której na utrzymaniu jest troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat lub 25 roku życia – jeżeli dziecko uczy się lub studiuje,
  • która zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Reda.

Uwaga:

Nie jest ważne jaki dochód osiąga rodzina.

Nie jest istotne, czy dzieci wychowuje jeden, czy dwoje rodziców.

 Warto uczestniczyć w programie, ponieważ:

  • Karta wydawana jest bezpłatnie.
  • Każdy członek rodziny otrzymuje imienną kartę.
  • Nie ma obowiązku jednoczesnego przebywania całą rodziną w miejscu objętym programem w danym momencie, aby móc korzystać ze zniżek.
  • Karta pozwala na korzystanie z usług i produktów objętych rabatem, w szczególności umożliwia uzyskanie 50% dofinansowania do ceny imiennego okresowego biletu autobusowego, kolejowego, metropolitalnego na dojazd do pracy lub szkoły.

 

 

Nowości

WYKAZ GN.14.2019 WYKAZ GN.14.2019
WYKAZ GN.12.2019 WYKAZ GN.12.2019
WYKAZ GN.13.2019 WYKAZ GN.13.2019
WYKAZ GN.11.2019 WYKAZ GN.11.2019
KOMUNIKAT KOMUNIKAT
STRAJK W SZKOŁACH STRAJK W SZKOŁACH
WYKAZ – GN.9.2019 WYKAZ – GN.9.2019
WYKAZ – GN.8.2019 WYKAZ – GN.8.2019