Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych

Poniżej zamieszczamy Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2014 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz formularz zgłoszeniowy:

Nowości

Remont skateparku
Remont skateparku