Oferta w ramach małych grantów Parafii p.w. Św. Antoniego w Redzie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) na wniosek organizacji podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach tzw. małych grantów przez Parafię p.w. Św. Antoniego w Redzie. Oferta obejmuje organizację wypoczynku letniego wraz z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży terenu Redy. (12-06-2014)

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi
-przekazując je na adres – alicja.bartkowska@reda.pl
-przekazując do Biura Obsługi Klienta na piśmie.

oferta

Nowości