Spotkanie NGO

Stowarzyszenie „Eureka” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu wejherowskiego na spotkanie w dniu 17 września 2013 r. o godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie ul. 3 Maja 4 .

Tematyka spotkania dotyczyć będzie następujących zagadnień:

1. Znaczenie reprezentacji w regionie- Powiatowe Rady, PROP

2. Powołanie Wejherowskiej Rady Organizacji Pozarządowych

3. Przedstawiciele NGO w MOF/ZPT

Serdecznie zapraszamy

Nowości

WYKAZ GN.20.2019 WYKAZ GN.20.2019
WYKAZ GN.19.2019 WYKAZ GN.19.2019