Nieruchomości na sprzedaż

B U R M I S T R Z     M I A S T A    R E D Y

OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie przy ul. Chopina, wpisanej w księdze wieczystej KW 22658, oznaczonej numerem działki 8/19 o powierzchni  0,1683 ha

czytaj całość→

Nowości

WYKAZ GN.20.2019 WYKAZ GN.20.2019
WYKAZ GN.19.2019 WYKAZ GN.19.2019