Zobacz odpowiedzi

Pytanie: Paweł – Temat pytania: Dworzec PKP

Panie prezydencie mieszkam w Redzie prawie od urodzenia i zastanawia mnie ciągle jeden fakt. Czy miasto planuje odnowić dworzec PKP w Redzie na ul Gdańskiej, który jest jednym z najbrzydszych dworców na pomorzu. W Redzie bowiem krzyżują szlaki komunikacji kolejowej na Hel i z Gdańska do Szczecina. Dworzec jest pierwszą wizytówką miasta i niestety wypada blado. Zdaje sobie sprawę że jest to teren PKP i miasto w tej kwestii ma mało do gadania bo nie jest właścicielem terenu. Uważam że w tej kwestii należało by podjąć jakieś działania. Bo miasto Reda wygląda i rozwija się nowocześnie a nasz dworzec tego nie ukazuje i straszy swoim wyglądem.

Paweł

Odpowiadając Panu wprost na pytanie dotyczące dworca PKP w Redzie uprzejmie informuję, iż miasto nie planuje odnowienia dworca PKP w Redzie, ponieważ nie jest to działanie leżące w zakresie kompetencji naszego samorządu, ani też nie mamy obecnie takich możliwości.Budynek dworca, podobnie jak cały teren do niego przyległy jest bowiem własnością Polskich Kolei Państwowych. Nie jest również możliwe przejecie tegoż obiektu, gdyż PKP kilka lat temu wydzierżawiła znaczną część tegoż budynku na potrzeby przychodni zdrowia, a ta z kolei otrzymała dotacje UE na modernizację. W chwili obecnej nie ma zatem możliwości zmiany właściciela obiektu.

Jednak praktycznie od początku istnienia redzkiego samorządu, bo od roku 1992, czynimy duże wysiłki, aby poprawić wizerunek miasta w obszarze dworca PKP. I tak podjęliśmy i zakończyliśmy porzuconą w okresie likwidacji budowy EJ Żarnowiec, budowę tunelu pod dworcem z wyjściem na ul. Leśną. Wydzierżawiliśmy od kolei teren przed dworcem w celu urządzenia skweru i drogi dojazdowej do dworca, która była w kompletnej ruinie. Obecnie oprócz opłat za dzierżawę terenu ponosimy bieżące koszty utrzymania zieleni oraz letniego i zimowego utrzymania drogi. Uporządkowaliśmy w ramach zrealizowanego projektu drogowego Leśna Cegielniana tereny przy ul. Leśnej bezpośrednio przylegające do dworca.

Czynimy również starania o dalsze porządkowanie infrastruktury związanej z dworcem PKP w Redzie. Złożyliśmy wniosek do PKP o dzierżawę terenów przy dworcu w celu uporządkowania i urządzenia miejsc parkingowych „ z prawdziwego zdarzenia”, aby zlikwidować panujący tam obecnie chaos związany z parkowaniem. Od wielu lat wnioskujemy też do kolei o uporządkowanie samego budynku dworca. Architektonicznie nie jest to brzydki obiekt, tylko zaniedbany, który dodatkowo w latach 60-tych minionego stulecia został zeszpecony poprzez fatalną dobudowę części biurowej.

Po latach usilnych naszych zabiegów i oczekiwań wydaje się, że rok 2014 przyniesie również i w tym względzie zmianę. Zgodnie z deklaracjami PKP budynek dworca w Redze ma zostać poddany modernizacji. Ma ona polegać na wyburzeniu tej fatalnej dobudowy z lach 60-tych i poprawie stanu elewacji budynku wybudowanego w technologii „muru pruskiego”. Żywię głęboką nadzieję, że tak się stanie. Temat jest pilotowany przez Urząd, który reprezentuję, zaoferowaliśmy również pomoc w tym względzie i pełną gotowość do współpracy. W interesie bowiem naszego miasta leży, aby obiekt położony przy głównych szlakach komunikacyjnych miał odpowiedni wygląd.

Dziękuję Panu za zainteresowanie się sprawą.

Pozdrawiam,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński


Pytanie: Marek – Temat pytania: Dachy Azbestowe na terenie Redy Ciechocino

Szanowny Panie Burmistrzu,

Czy istnieje plan inwentaryzacji zagrożeń azbestowych na naszym terenie oraz czy jest już strategia pomocy i dofinansowania wymiany azbestowych poszyć dachowych w Redzie?

W niedalekim sąsiedztwie budynków mieszkalnych występują stare dachy azbestowe które grożą rozprzestrzenianiem szkodliwych zanieczyszczeń podczas wietrznej pogody ze względu na ich wiekowy stan. Dachy te powoli uwalniają swoją zabójczą substancje do atmosfery i myślę ze powinniśmy się tym zainteresować.

Z poważaniem,
Marek

W dniu 19 marca 2008 r. Rada Miejska w Redzie Uchwałą Nr XVII/195/2008 przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Redy na lata 2008-2032”, którego celem jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie.Burmistrz Miasta Redy w dniu 20 maja 2008 r. zarządzeniem nr IN/3/2008 przyjął „Regulamin pomocy mieszkańcom miasta Redy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest”.

Pomoc miasta polega na odbiorze odpadów powstałych w wyniku demontażu z budynków (zarówno mieszkalnych jak i gospodarczych) materiałów budowlanych zawierających azbest. Zadanie obejmuje transport odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz ich utylizację.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński


Pytanie: Katarzyna – Temat pytania: Nowa siedziba

Witam, mam pytanie, czy w związku z tak dużą rozbudową nowej siedziby UM, planujecie Państwo przyjąć więcej pracowników? Czy w najbliższym czasie pojawią się jakieś nowe ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze? pozdrawiam!

Szanowna PaniOdpowiadając na Pani zapytanie dot. planów w zakresie zatrudnienia w związku z rozbudową nowej siedziby Urzędu, uprzejmie informuję, iż nowa siedziba nie ma wpływu na wzrost ilości pracowników.

Zwiększenie zatrudnienia wynika z nowych zadań, do których zobowiązał samorządy ustawodawca. Przykładem są przepisy prawa w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Mając na uwadze powyższe zachęcam do zaglądania na stronę Internetową urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej – w zakładce nabór na stanowiska pracy (http://bip.reda.pl), gdyż wszelkie informację w tym zakresie będą się tam ukazywać w zależności, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Z poważaniem,
Zastępca Burmistrza Miasta Redy
Teresa Kania


Pytanie: Andrzej – Temat pytania: Komunikacja

Szanowny Panie Burmistrzu czy w założeniach rozwoju miasta jest przewidziane skomunikowanie dzielnicy Redy – Marianowo z centrum miasta.Mieszkam w w/w dzielnicy od 30 lat i odwiecznym problemem był przejazd kolejowy ,który z wiadomych powodów utrudniałby ewentualne kursowanie autobusu komunikacji miejskiej ale po zakończeniu inwestycji Cegielniana-Leśna nie ukrywam również długo oczekiwanej przez mieszkańców tej dzielnicy i przyjętej z zadowoleniem końcowego efektu, praktycznie nic nie stoi na przeszkodzie aby takie połączenie stworzyć.

Jak Panu wiadomo dzielnica Marianowo jest sporym terenem,odległości od końcowych terenów przy ulicach takich jak Gniewowska,Jara czy wręcz końcowe tereny osiedla Mariana Buczka do centrum Redy są wręcz ogromne i proszę sobie wyobrazić,że sporo osób w wieku podeszłym jest zmuszona te odległości pokonywać pieszo.

Jeszcze raz bardzo proszę o pochylenie się nad tym problemem, bo przecież skomunikowanie tej dzielnicy z centrum miałoby korzyści dla mieszkańców centrum Redy np. dojazd do cmentarza.

Dziękując Panu, za podjęcie istotnego tematu funkcjonowania komunikacji publicznej w obszarze „zatorza” – osiedle M. Buczka , cmentarz, chciałbym Pana przeprosić za zwłokę z odpowiedzią. Spotkaliśmy się wprawdzie kiedyś na ulicy w przelocie i w kilku słowach powiedziałem już o uwarunkowaniach uruchomienia nowej linii autobusowej.Odpowiadając na Pana zapytanie uprzejmie wyjaśniam, że nad problemem uruchomienia nowej linii autobusowej pracujemy od czasu uruchomienia nowego układu drogowego Leśna –Cegielniana, bowiem likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Gniewowskiej stworzyła takie możliwości. Aktualnie jesteśmy na etapie usytuowania miejsca do zawracania autobusu na osiedlu M. Buczka oraz pętli autobusowej Reda – Marianowo, w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza komunalnego. Oba ww. elementy, warunkują możliwość funkcjonowania nowej linii autobusowej. Szczególny problem stwarza lokalizacja pętli autobusowej przy cmentarzu, gdyż pas drogowy, łącznie z parkingiem, jest w tym miejscu j zbyt wąski i konieczne jest pozyskanie dodatkowego terenu, a ten jest w gestii lasów państwowych. Czynimy starania, aby niezbędne grunty pozyskać. Osobnym problemem są niezbędne środki finansowe. Komunikacja publiczna jest w ponad 50% dodatowana z budżetu miasta, stąd konieczne jest przeznaczenie dodatkowych środków na dofinansowanie nowej linii autobusowej.

Rozumiejąc wagę zagadnienia i potrzeby mieszkańców dołożymy wszelkich starań, aby uruchomić nową linię autobusową, obsługiwaną przynajmniej w pierwszym etapie, przez małe autobusy. Jednak biorąc pod uwagę wszystkie wymienione tutaj uwarunkowania jest to perspektywa drugiej połowy roku 2014.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński


Pytanie: Arkadiusz – Temat pytania: kursowanie autobusu na ul 12 marca

Dzień Dobry,

Zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia dodatkowych kursów autobusu w ciągu ul. 12 marca. Moja propozycja to wprowadzenie zmiany polegającej na zwiększeniu częstotliwości kursów autobusu w godzinach szczególnie popołudniowych co godzinę a nie jak jest teraz co 2 godziny.

Moja prośba jest związana z podróżą dzieci do szkół i z powrotem ze szkół. wprowadzenie takiej zmiany znacznie ułatwi szczególnie powroty do domów bez zbędnego oczekiwania dzieci szczególnie starszych w szatniach szkolnych.

Dodatkowo uważam biorąc pod uwagę rozwój miasta a szczególnie rozwój komunikacji miejskiej dającej alternatywę dla stale rosnącego ruchu samochodowego, że wprowadzona zmiana będzie korzystna dla wszystkich mieszkańców w kontekście eliminacji samochodu na rzecz autobusu w dojazdach do pracy lub na zakupy do centrum Redy.

Warto ewentualnie zastanowić się również nad wprowadzeniem małej zmiany komunikującej osiedla redzkie w najszybszy możliwy sposób w dworcem w Redzie.

W odpowiedzi na pytanie, informuję, że Gmina Miasto Reda nie ma środków w budżecie miasta na zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 18.Uruchomiona 1 kwietnia 2012 roku linia nr 18 komunikacji miejskiej w Redzie, w świetle przeprowadzonych badań marketingowych dotyczących sytuacji eksploatacyjno – ekonomicznej wykazuje spodziewany, dość ograniczony, popyt na usługi komunikacji miejskiej w rejonie 12 Marca.  Zdeterminowane jest to rozproszoną zabudową jednorodzinną w jej sąsiedztwie. W związku z tym zdecydowano się na niskobudżetowe rozwiązanie: do pętli przy ul. M. Karłowicza, pod nr 18 skierowano co drugi kurs linii 19, łączącej Dworzec PKP w Redzie z Rekowem (al. Lipowa). W weekendy, w które nie funkcjonowała linia 19, do Pieleszewa wydłużono wybrane wczesno – poranne i wieczorne kursy  linii 9, kończące się dotąd w Ciechocinie.

Zgodnie z przewidywaniami MZK Wejherowo, nowy odcinek trasy linii 18 nie wygenerował znaczącego popytu. W chwili obecnej nieekonomicznym jest zwiększanie w tej części Redy liczby dodatkowych wozokilometrów.

Z poważaniem,
Zastępca Burmistrza Miasta Redy
Teresa Kania