Zobacz odpowiedzi

Pytanie: Rafał – Droga

Witam serdecznie, chciałbym uzyskać informację na temat terminu kiedy miasto będzie planowało wybudowanie drogi dojazdowej do ul. Krajobrazowej w Redzie?

Odpowiadając na Pana zapytanie dot. planowanego terminu wybudowania drogi dojazdowej do ul. Krajobrazowej uprzejmie informuję, że samorząd Miasta Redy prowadzi szereg zadań inwestycyjnych i ma na celu dbanie o zrównoważony rozwój całego miasta.

Wszelkie zadania wykonywane są m. in. w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz zatwierdzony budżet, przyjęty w drodze uchwały przez Radę Miejską
w Redzie.

Budżet na 2014 rok został uchwalony w grudniu ubiegłego roku. W tegorocznych zadaniach nie przewidziano wybudowania drogi Krajobrazowej. We wrześniu rozpoczną się prace nad projektem budżetu na 2015 rok. W zależności od wniosków, potrzeb i w wyniku licznych dyskusji przedstawicieli samorządu zostanie przygotowany nowy budżet. Na dzień dzisiejszy niestety muszę stwierdzić, że dotychczas nikt nie składał takiego wniosku oraz że plany nie zawierają budowy ww. drogi.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński


Pytanie: Piotr – Zagospodarowanie Parku Miejskiego

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mam pomysł na zorganizowanie całorocznego – kulturalnego miejsca dla mieszkańców Redy na terenie parku miejskiego. Proszę o możliwość przedstawienia go w poniedziałek w godzinach wyznaczonych przez Pana.

Łączę pozdrowienia,
Piotr

Odpowiadając na Pana zapytanie dot. „Zagospodarowania Parku Miejskiego” bardzo dziękuję za zaangażowania w sprawy miasta.

Zapraszam na wstępną rozmowę do merytorycznego Referatu, który zajmuje się m.in. sprawami w tym zakresie. Podczas rozmowy z Panią Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami będzie też możliwość zaprezentowania swojej koncepcji, a następnie
w przypadku dalszej woli spotkania się bezpośrednio, za pośrednictwem pracowników tutejszego Urzędu, zostanie uzgodniony dogodny termin.

W celu usprawnienia kontaktu podaję, że Urząd Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33 jest czynny:
w poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00
wtorek – czwartek w godz. 7.30 – 15.30
piątek w godz. 7.30 – 15.15

Telefon kontaktowy do Referatu Gospodarki Nieruchomościami:
58 678-80-14 – kierownik
58 678-80-13 lub 58 678-80-31 – pracownicy Referatu.
lub sekretariat 58 678-80-23

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński


Pytanie: Katarzyna – Segregacja odpadów – praca firmy Remondis

Od marca 2014 firma odpowiedzialna za usuwanie śmieci w mieście nie dostarcza worków we właściwych kolorach.Pierwszy raz zwracałam się z tym problemem do urzędników odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami 26 marca. Po rozmowie na stronie Urzędu pojawił się komunikat informujący, że sytuacja jest przejściowa. Do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło, w dalszym ciągu mieszkańcy nie otrzymują właściwych worków. Na forum e-reda toczy się właśnie dyskusja na ten temat. Nie tylko ja nie akceptuję takiej sytuacji. Bałagan w tej sprawie podważa zaufanie do Urzędu i firmy odbierającej śmieci. Skoro segregujemy odpady, chcemy mieć gwarancję, że zostaną właściwie rozdzielone i następnie przetworzone. Trudno uwierzyć, że tak duża firma jak Remondis nie potrafi zamówić odpowiedniej ilości właściwych worków.

Zdarza się także, że firma nie odbiera worków ze śmieciami w umówionych terminach. Stojące pod płotami wory nie są żadną ozdobą. Wiem, że np. w Belgii worki należy pod karą grzywny wystawiać o określonej godzinie i są natychmiast zabierane.
Liczę, że Urząd dysponuje możliwościami zdyscyplinowania firmy Remondis lub wymiany tej firmy na inną sprawniejszą.

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 12 maja 2014 r. dokonane za pośrednictwem strony internetowej Urzędu uprzejmie wyjaśniam, że jak poinformowali przedstawiciele firmy Remondis, problemy z workami odpowiednich kolorów mają charakter przejściowy. Pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi stale monitorują sytuację i ponaglają firmę do rozwiązania niniejszej sytuacji. W ubiegłym tygodniu Remondis poinformował, że otrzymał dostawę worków w odpowiedniej kolorystyce i w najbliższych dniach zacznie dostarczać je mieszkańcom.

Jednocześnie informuję, że brak worków o odpowiednich kolorach nie wpływa na prawidłowość segregacji odpadów, pod warunkiem, że w workach o innej kolorystyce znajdują się odpady jednakowego rodzaju (np. plastik).

Na terenie miasta odpady odbierane są z ok. 3500 tysiąca miejsc i przy tak dużej ich ilości pewne trudności mogą się zdarzyć. Pojemniki lub worki powinny się znajdować w miejscu dostępnym dla pracowników firmy Remondis od godziny 6.00 w dniu ich odbioru. Każdy zgłoszony fakt nieodebrania śmieci zgodnie z harmonogramem, jest sprawdzany przez pracowników Urzędu. Za nienależyte wykonanie zobowiązań pracownicy Urzędu egzekwują kary przewidziane umową. Jednakże należy dodać, że nie za wszystkie zgłoszone przypadki odpowiada firma Remondis. Zdarza się, że mieszkańcy nie przestrzegają zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Reda.

Dziękuję za zgłoszone uwagi i liczę, że powyższe wyjaśnienia są wyczerpujące.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Burmistrza Miasta Redy
Zastępca Burmistrza
Teresa Kania


Pytanie: Andrzej – Temat pytania: Tylko jedna huśtawka z oparciem

Często wraz z dwuletnią wnuczką bywam na placu zabaw. Jest tam, dla takich małych dzieci. Chcę dodać że z tego placu korzystają również przedszkola. Moja prośba i nie tylko moja, oraz pytanie, czy jest możliwość zainstalowania większej ilości takich huśtawek w różnych punktach parku.

Pozdrawiam, Andrzej

Szanowny Panie,

Odpowiadając na Pana zapytanie dot. zainstalowania większej ilości huśtawek w Miejskim Parku Rodzinnym uprzejmie informuję, że budowa parku jest wynikiem realizacji projektu związanego z rewitalizacją miasta Redy, budowy przystani kajakowej oraz skate-parku, przy wsparciu środków unijnych.

Projekt wyposażenia placu zabaw dla dzieci na terenie parku zakładał jedną taką huśtawkę. Mając na uwadze duże zainteresowanie parkiem, w szczególności małych mieszkańców, Gmina Miasto Reda podejmie działania mające na celu ustawienia większej ilości huśtawek.

Zainstalowanie kolejnych huśtawek dla dzieci będzie następowało zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Dodatkowe zakupy będą możliwe dopiero po umieszczeniu środków w budżecie na 2014 rok.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Burmistrza Miasta Redy
Zastępca Burmistrza
Teresa Kania


Pytanie: Bogdan – Temat pytania: Objazdowa jeden kierunek

Witam serdecznie Panie Burmistrzu!

Jaka jest możliwość zmiany organizacji ruchu na ulicy Objazdowej w jednokierunkową. Chce nadmienić, że miałoby to znaczący wpływ na poprawienie bezpieczeństwa na tej ulicy. Jej ukształtowanie może być przyczyną ewentualnej kolizji (na szczęście do takowych jeszcze nie doszło ale bądźmy mądrzy przed szkodą). Od trzech lat nasilił się na niej i przylegającym chodniku ruch „małych rowerzystów”, oczywiście pod opieką dorosłych ale kto jest w stanie przewidzieć nieodpowiedzialny ruch dziecka. Żeby nie przedłużać – sugerowany wjazd na Objazdową – ten bliżej cmentarza. Myślę, że „koszta” dwóch znaków nie przysłonią bezpieczeństwa.

Pozdrawiam, Bogdan

Szanowny Panie,

Odpowiadając na zapytanie dot. zmiany organizacji ruchu na ulicy Objazdowej uprzejmie informuję, że dotychczas nie wpłynęły żadne wnioski mieszkańców w tej sprawie. Nauczeni doświadczeniem, wiemy że w przypadku zmiany organizacji ruchu na ulicy nie zawsze wszyscy mieszkańcy popierają takie zmiany jednogłośnie.
Możliwe jest wprowadzenie proponowanej zmiany pod warunkiem uzyskania zgody, na określony kierunek ruchu, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na ulicy Objazdowej.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Burmistrza Miasta Redy
Zastępca Burmistrza
Teresa Kania


Pytanie: Joanna – Temat pytania: Oczyszczenie placu

Witam,
Mam pytanie dotyczące zaśmieconego placu przy wejściu do kolejki SKM w Redzie, do kogo należy ten plac i kto jest odpowiedzialny za dbanie o porządek tego miejsca.

Jest to miejsca bardzo uczęszczane, codziennie przemieszcza się tędy wiele osób w kierunku dworca, w związku tym miejsce to powinno być wizytówką miasta a nie wysypiskiem śmieci.

Liczę że i dla Pana wygląd miasta jest bardzo istotny, dlatego proszę o interwencję odpowiedzialnych za ten stan służb porządkowych.

Pozdrawiam, Joanna

W odpowiedzi na Pani e-mail z 27 lutego br. uprzejmie informuję, iż właściciel wskazanej przez Panią nieruchomości rozpoczął w styczniu 2014 roku proces inwestycyjny, jednakże do czasu rozpoczęcia budowy, jak każdy właściciel jest zobowiązany do utrzymywania czystości i porządku na swojej działce o czym został powiadomiony zgodnie z zapisem § 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Reda, pismem z dnia 26 lutego br.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrz Miasta Redy
Zastępca Burmistrza
Teresa Kania


Pytanie: Jakub – Temat pytania: Budowa leśnych tras rowerowych

Witam.

Pisze do Pana w sprawie budowy tras na terenach lasów Państwowych. Jeżdżę w dyscyplinie sportowej jaką jest kolarstwo górskie tak zwany „downhill”. W Redzie Pieleszewo wraz z moimi kolegami upatrzyliśmy sobie bardzo ładny teren pasujący pod trasy rowerowe. Są to trasy które mają zazwyczaj około 100m wychodząc z wierzchołka góry i rozchodzące się po zboczach. Podczas budowy takiej trasy zazwyczaj musimy odgarnąć liście na bok, ułożyć z chrustu(nie wycinamy zdrowych drzew) rampy z których wyskakujemy rowerami oraz wysypać te rampy piaskiem oraz zakręty staramy się robić półkoliste przez co musimy trochę rozkopać ziemię. Nie zaśmiecamy przy tym lasów, nie niszczymy krzewów. Wszystko co budujemy robimy tak, aby jak najmniej uszkadzać roślinność leśną. teren który sobie upatrzyliśmy jest po wycince, także nie będzie wadził przez najbliższe lata nikomu. Piszę więc do Pana jedynie z prośbą o przyznanie pozwolenia na budowę takich tras w rejonie Redy. Nie liczę na dofinansowanie (choć nie ukrywam przydałoby się one np na zakup grabii, szpadla czy łopaty), lecz jedynie na pozwolenie. Jestem osobą pełnoletnią i lubię aktywnie spędzać czas. Nie robimy tyle hałasu i zanieczyszczeń co np. crossy czy quady. Przychodzilibyśmy w weekandy i pracowali dobrowolnie beż żadnego wynagrodzenia. W mojej grupie rowerowej jest około 11 osób. Jeśli miałby Pan jakiekolwiek pytania proszę pisać.

Jakub

Szanowny Panie,

odpowiadając na zapytanie dot. budowy tras rowerowych, na terenie Lasów Państwowych uprzejmie informuję, że w pełni popieram Pana inicjatywę.
Jednakże z przykrością zawiadamiam, że w tej sprawie Burmistrz Miasta Redy nie jest organem właściwym do podjęcia decyzji.
Ze względu na usytuowanie ww. tras – organem kompetentnym jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk (rdlp@gdansk.lasy.gov.pl).
W związku z powyższym Pana email prześlemy zgodnie z właściwością.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza Miasta Redy
Zastępca Burmistrza
Teresa Kania


Pytanie: Barbara – Temat pytania: Miejsce dla osoby niepełnosprawnej

Zwracam się z pytaniem do Pana w jaki sposób załatwić sprawę miejsca parkingowego przy bloku na ul. Spokojnej 31.
Nadmieniam, że posiadam stopień niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym a mój syn Bartłomiej w stopniu znacznym.
W ostatnim czasie możliwości parkowania pod samym blokiem w godz.popołudniowych są bardzo ograniczone. Przyjeżdżający na zajęcia do szkoły blokują praktycznie wszystkie miejsca.
bardzo proszę o odpowiedź jakie dokumenty muszę złożyć i czy istnieje możliwość wykonania takiego miejsca.

Z wyrazami szacunku.

Z wyrazami szacunku, Barbara

W celu wyznaczenia miejsca dla osoby niepełnosprawnej należy uzyskać ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie „Kartę parkingową” i następnie złożyć wniosek w UM Reda. Do wniosku należy dołączyć ksero Karty parkingowej oraz szkic wskazujący miejsce parkingowe w rejonie bloku Spokojna 31, które ma być oznakowane jako miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Jeśli istnieje takie miejsce Miasto zleci opracowanie projektu organizacji ruchu i skieruje projekt do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Po zatwierdzeniu projektu przez Starostwo, Urząd Miasta oznakuje wskazane miejsce, na którym będzie mogła Pani parkować. Miasto zastrzega aby wyznaczone miejsce mogło być dostępne dla każdej osoby niepełnosprawnej, posiadającej Kartę parkingową, a nie tylko dla osoby składającej wniosek o takie miejsce.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza Miasta Redy
Zastępca Burmistrza
Teresa Kania


Pytanie: Edyta – Temat pytania: Sala gimnastyczna w SP 2 w Redzie

Szanowny Panie Burmistrzu,

Bardzo dziękuję za zbudowanie sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Niestety po pół roku eksploatacji pojawiła się wilgoć w rogach sali i jakieś narośla po środku ściany. Nie wiem co to może być, ale sądzę, że to jakiś błąd budowlany. Zauważyliśmy także pękanie ścian. Jesteśmy zaniepokojeni jako rodzice, czy nowa sala gimnastyczna jest bezpieczna dla naszych dzieci. Myślę, że powinien to obejrzeć nadzór budowlany.

Pani Dyrektor zapewniała nas, że Urząd Miasta zakupi sprzęt sportowy. Czekaliśmy we wrześniu, czekamy w nowym semestrze. Rodzice mogą kupić jak co roku jakieś piłki, ale nie kupią kozła, skrzyni, czy stołów do pink-ponga. Nasze dzieci nigdy nie miały sprzętu sportowego z prawdziwego zdarzenia, może już czas wyposażyć szkołę w sprzęt adekwatny do podstawy programowej szkół podstawowych.

Proszę o interwencję,

Edyta

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani interwencję pragnę przekazać następujące informacje:

Wybudowana sala gimnastyczna jest objęta trzyletnią gwarancją. Inwestor, w porozumieniu z Urzędem Miasta, wykonuje prace mające na celu likwidację powstałych wad. Trwa osuszanie ścian. W okresie wiosenno – letnim (do końca sierpnia 2014 roku) zostanie wykonana dodatkowa opaska izolacyjna fundamentów tych ścian, na których zaobserwowano wilgoć. W tym samym czasie usunięte zostaną pęknięcia ścian. Pragnę dodać, że zauważone wady w żaden sposób nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.

W kwestii wyposażenia sali w sprzęt sportowy pragnę poinformować, że pieniądze na ten cel posiada Ministerstwo Edukacji Narodowej w rezerwie subwencji oświatowej i na wniosek gminy może je przyznać w całości lub w pewnej części. Po oddaniu sali do użytku, zgodnie z harmonogramem przyznawania rezerwy subwencji oświatowej, wystąpiliśmy z wnioskiem o zapewnienie funduszy na wyposażenie sali oraz nowopowstałych gabinetów lekcyjnych. Gabinety lekcyjne częściowo wyposażyliśmy z własnych funduszy, w owym czasie nie dysponowaliśmy w budżecie miasta środkami na dalsze zakupy. Zgodnie z decyzją MEN -u pieniądze na częściowe wyposażenie sprzętu otrzymaliśmy dopiero w ostatnich dniach grudnia 2013 roku. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, środki na ten cel zostały umieszczone w budżecie na 2014 rok i mogą być uruchomione dopiero teraz. W związku z powyższym w końcu marca lub na początku kwietnia br. budżet Szkoły Podstawowej Nr 2 zostanie zwiększony i wówczas możliwe będzie dokonanie dalszych zakupów.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński


Pytanie: Agnieszka – Temat pytania: Chodnik przy ul.Długiej

Szanowny Panie Burmistrzu,

Moje pytanie dotyczy ulicy Długiej, a konkretnie ciągu dla pieszych. Od ul.Harcerskiej do ulicy Puckiej nie ma chodnika nie mówiąc już o poboczu dla PIESZEGO.

Natężenie ruchu z każdym rokiem wzrasta ,szczególnie w okresie letnim.Z kolei zimą jest bardzo niebezpiecznie, ponieważ możliwości pieszego do poruszania się na tym odcinku są jeszcze bardziej ograniczone. (jak dojść na pętlę autobusową)?

Czy są jakieś plany, aby naprawić tą sytuację?

Pozdrawiam,
Agnieszka

Szanowna Pani Agnieszko,

Odpowiadając na Pani zapytanie dot. chodnika przy ulicy Długiej uprzejmie informuję, że w pełni rozumiem problem braku ciągu pieszego w kierunku ulicy Puckiej.

Gmina Miasto Reda podjęła jednak już działania w tej kwestii i od 2012 roku przystąpiono do ich realizacji. W pierwszym etapie powstał chodnik na odcinku od ulicy Granicznej do posesji nr 43d. W drugim etapie, w roku 2013, powstał kolejny odcinek od posesji nr 43d do posesji nr 17.

W bieżącym roku będziemy kontynuować budowę chodnika. Długość odcinka potrzebna do uzyskania połączenie z ulicą Pucką to około 550 m. W związku z tym, że Gmina prowadzi również inne zadania inwestycyjne możliwe jest, że zakończenie budowy ciągu pieszego nastąpi w dwóch kolejnych etapach. Kontynuacja realizacji tego zadania zostanie rozpoczęta po sezonie zimowym.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński


Pytanie: Jarosław – Temat pytania: Radny

Dzień dobry Panie Burmistrzu chciałbym się zorientować w jaki sposób mógłbym zostać radnym w Redzie. Jakie warunki trzeba spełnić.

Proszę o odpowiedz z poważaniem,
Jarosław

Odpowiadając na Pana zapytanie w jaki sposób mógłby Pan zostać radnym i jakie trzeba spełnić warunki uprzejmie informuję, że w tej kwestii muszę Pana odesłać do przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

Ustawa w sposób całościowy normuje zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów:

1)    do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

2)    Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

3)    do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej;

4)    do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego – tj. rad gmin, rad powiatu i do samorządu województwa – sejmiku;

5)    wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Radnym Gminy może zostać obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy, do której będzie starał się uzyskać mandat (art. 11 cytowanej ustawy).

Ponadto nie może być to osoba, która jest:

1)    skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2)    wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.).

Prawa wybieralności nie ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, pozbawiony prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Następnie trzeba utworzyć Komitet Wyborczy (art. 86-103 cytowanego Kodeksu wyborczego), który posiada prawo zgłaszania kandydatów w wyborach i prowadzi inne czynności wyborcze. Komitet Wyborczy może zostatać utworzony przez partie polityczne, organizacje społeczne lub co najmniej 15 obywateli.

Komitet ten powołuje Pełnomocnika Wyborczego do występowania na rzecz i w imieniu Komitetu Wyborczego.

O przebiegu czynności wyborczych informacji szczegółowych udziela (powołany przez Państwową Komisję Wyborczą) Komisarz Wyborczy, który pełni nadzór nad  przeprowadzeniem wyborów w gminie.

W celu dopełnienia procedury należy ściśle przestrzegać postanowień Komisarza Wyborczego i pamiętać o obligujących terminach, wynikających z kalendarza wyborczego.

Powyższe informacje są ogólne, w celu uzyskania szczegółowiej i wyczerpującej informacji zapraszam do tutejszego Urzędu do Wydziału Spraw Obywatelskich (telefon kontaktowy 58 678-80-16), gdzie można rozwiać swoje wątpliwości interpretacyjnie i  proceduralne.

Dla ułatwienia zapoznania się z przepisami ustawy w załączeniu przesyłam plik z obowiązującym aktem prawnymUstawa – Kodeks wyborczy

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński