Zobacz odpowiedzi

Pytanie: Bogdan – PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA GNIEWOWSKIEJ

Witam Pana!
Chciałbym poruszyć kwestię bezpieczeństwa pieszych, a w szczególności dzieci w okolicy ulicy Gniewowskiej , Objazdowej. Wiele z nich uczęszcza codziennie do SP6, a mieszka właśnie po drugiej stronie ulicy Gniewowskiej, zresztą starsi też nie bez problemu „przeskakują” przez ulicę Gniewowską przed mknącymi samochodami. Myślę, że przejście na tym odcinku jest jak najbardziej wskazane i na pewno przysłuży się poprawie bezpieczeństwa zarówno dzieci jak i dorosłych. Na odcinku od SP6 do cmentarza nie ma możliwości bezpiecznego przejścia przez ulicę Gniewowską. Na pewno dobrym uzupełnieniem na nowym przejściu byłaby tablica T-27 (w pobliżu jest szkoła). Proszę o rozważenie tej ważnej kwestii.


Z poważaniem Bogdan

Szanowny Panie

Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na bardzo ważne sprawy dot. bezpieczeństwa, w szczególności gdy związane są one z dziećmi uczęszczającymi do szkoły.
W celu dokładnego zbadania zagadnienia tutejszy Urząd wystąpił z prośbą o przedstawienie opinii do Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego. Sprawa jest w toku i w przypadku pozytywnej opinii przystąpimy do realizacji tego zadania. O szczegółach będziemy informować Pana bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z poważaniem
Z upoważnienia Burmistrza,
Hanna Janiak
Sekretarz Miasta Redy


Pytanie: Monika – SKARGA na jakość drogi na ul. Wiklinowej

Witam,
od 5 lat mieszkam i płacę podatki w Redzie, i dlatego po raz kolejny składam SKARGĘ dotyczącą braku dojazdu do ulicy Wiklinowej (boczna od Polnej).

Pragnę zaznaczyć, że mieszkańcy tej ulicy składali wielokrotnie wnioski o zasypanie dziur oraz ułożenie płyt – bezskutecznie.

W chwili obecnej – przy dużych deszczach – przejazd samochodowy jest całkowicie zalany, nie wspominając już o tym, że na ulicy nie ma ani lamp ani chodnika aby móc bez brodzenia po kolana w wodzie dojść do ulicy Polnej, która również jest w fatalnym stanie.

Kiedy będziemy mogli w normalny sposób dojeżdżać do domów ?


Monika

Szanowna Pani
Zgadzamy się, że nawierzchnia ulicy Wiklinowej, jak wiele ulic w Redzie, wymaga naprawy a w konsekwencji nawet zmiany nawierzchni na trwałą. W Redzie jest ponad 60 km dróg gruntowych, które również potrzebują pilnego utwardzenia. Co do zasady problem złej jakości dróg gruntowych powtarza się przy deszczach i ulewach. Tylko w tym roku wpłynęło kilkanaście wniosków mieszkańców z różnych części miasta o naprawę lub utwardzenie ulic.
Samorząd miasta działa w oparciu o budżet przyjęty w drodze uchwały Rady Miejskiej w Redzie. Dodatkowo sukcesywnie ulice są doświetlane, jednakże to zadanie też wymaga środków finansowych i uzgodnień technicznych oraz decyzji operatora.
W tym roku środki na inwestycje w zakresie zmiany, czy naprawy nawierzchni oraz wyposażenia ulic w lampy są już wykorzystane. W związku z powyższym Państwa wniosek będzie brany pod uwagę przy rozpatrywaniu środków ujętych na drogi w projekcie budżetu na rok 2016. Po uchwaleniu i zatwierdzeniu budżetu przez Radę Miejską będzie możliwe wskazanie, jakie inwestycje będą realizowane w przyszłym roku. Wówczas odrębnym pismem, za pośrednictwem poczty elektronicznej, zostanie Pani poinformowana o ostatecznej decyzji w sprawie wnioskowanej ulicy.

Z upoważnienia Burmistrza,
Hanna Janiak
Sekretarz Miasta Redy


Pytanie: Małgorzata – Zapewnienie 4-latkom opieki w oddziałach przedszkolnych

Witam serdecznie,
Kilka miesięcy temu zadawałam pytanie odnośnie zapewnienia 4-latkom w Redzie darmowej opieki przedszkolnej (do 5h). Na stronie www naszego miasta miał pojawić się komunikat odnośnie przetargu – które placówki w 2016/2017 roku zapewnią dzieciom, w świetle nowej ustawy, opiekę przedszkolną. Nie udało mi się odnaleźć tej informacji, więc zadaję pytanie ponownie.

Chciałabym się dowiedzieć jak będzie wyglądała sytuacja w przyszłym roku szkolnym 2016/2017? Według mnie warto byłoby umieszczać takie komunikaty na bieżąco w bardziej widoczny sposób. W tym roku sprawa była na tyle nie rozgłośniona, że większość rodziców, nie wiedziała, że ma możliwość zapewnić swojemu 4-latkowi opiekę w przedszkolu bez płacenia za czesne. Warto tu porównać, w jaki sposób Wejherowo poinformowało swoich mieszkańców o tej kwestii. Podano nazwę przedszkola, na stronie www którego umieszczono wszystkie szczegółowe informacje. Tak według mnie powinno to wyglądać.


Pozdrawiam,
Małgorzata

W odpowiedzi na Pani pytanie zadane poprzez stronę internetową Urzędu Miasta w Redzie informuję, iż w procesie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2015/2016 liczba wniosków rodziców dzieci 4-letnich była bardzo mała. Wobec powyższego nie ogłoszono konkursu dla placówek niepublicznych na dodatkowe miejsca dla dzieci w tym wieku i tym samym komunikat w tej sprawie nie pojawił się na stronie Urzędu. W celu zabezpieczenia opieki dla zgłoszonych dzieci utworzono oddział przedszkolny i zatrudniono dodatkową pomoc nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie.

Odnosząc się natomiast do pytania w kwestii wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 informuję, iż z dniem 1 września 2016 r. na mocy ustawy o systemie oświaty oddziały przedszkolne w szkole podstawowej staną się przedszkolem i stworzą zespół ze szkołą podstawową, w której dotychczas działały oddziały przedszkolne. Konkurs na dodatkowe miejsca w przedszkolach niepublicznych zostanie ogłoszony w przypadku gdy liczba dzieci 4 i 5 letnich będzie większa niż liczba miejsc w przedszkolach, utworzonych w miejsce oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Informację w powyższych sprawach zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu.

Z upoważnienia Burmistrza,
Doradca ds. Społecznych i Oświaty
Teresa Kania


Pytanie: Dorota – Prośba przystanek AL. Lipowej

Dzień dobry,

Zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości utworzenia przystanku autobusowego linii 19 na Al. Lipowych całej. Jego powstanie rozwikłałoby istniejący od kilku lat i rosnący z każdym rokiem problem mieszkańców bloków i domków z ulic leżących wzdłuż AL. Lipowej. Ich lokalizacja powoduje, że ludzie zamieszkujących okolice mają duży problem a zwłaszcza dzieci które idą do szkoły poboczem gdyż nie ma chodników. W związku z tym, aby skorzystać z „dobrodziejstw” miejskiego przewoźnika, muszą pokonać niemały odcinek drogi do najbliższego przystanku.

Nadmieniam ponadto, że 19 pokonuje trasę na Lipowej ale tylko 1/3 odległości i skręca na Rekowo. Dlaczego nie pokona całej Lipowej. Przecież Rekowo obsługuję linia nr 9.

W związku z powyższym uważam, że właściwym krokiem ze strony władz miasta, byłoby wyjście naprzeciw oczekiwaniom tamtejszych mieszkańców i stworzenie im dogodnych warunków do korzystania z lokalnych środków transportu. Utworzenie przystanku autobusowego (wraz z zatoką przystankową) w mojej ocenie jest rozwiązaniem racjonalnym i niezwykle potrzebnym. Pozwoli to nie tylko zminimalizować czas dojścia ludzi do najbliższego punktu odjazdu taboru MZK, ale również znacznie zmniejszy ruch pasażerów (zwłaszcza wsiadających) na przystanku REKOWO.


Z poważaniem,
Dorota

Szanowna Pani

Odpowiadając na Pani wniosek dot. rozważenia możliwości utworzenia przystanku autobusowego linii nr 19 na całej Al. Lipowej przyznam, iż rozszerzenie połączenia autobusowego jest w pełni uzasadnione. Nie tylko ułatwi ono komunikację ale i życie mieszkańców, w szczególności dzieciom i młodzieży uczęszczającej do szkoły.

Niestety z przykrością muszę Panią poinformować, iż na dzień dzisiejszy w obecną Al. Lipową nie ma możliwości przekierowanie trasy autobusowej z uwagi na jej szerokość oraz obustronny pas drzewostanu. Z tych też względów nie jest możliwe minięcie się dwóch pojazdów o podobnych gabarytach.

W celu zmiany trasy kursowania autobusu linii 19 należy przystąpić do zamierzenia inwestycyjnego, którego efektem będzie budowa drugiej jezdni o odpowiednich parametrach tj. 2×3 [m] wraz z chodnikiem oraz ewentualnie drogą dla rowerów, tzw. ścieżką. Szacunkowy koszt budowy drogi o dł. ok. 2 540 [m], to ok. 10.668 tys. zł, dodatkowo koszt chodnika i ścieżki ok. 2.857, 5 tys. zł razem: 13.525, 5 tys. zł. W tym koszcie nie ma kosztów projektu i ewentualnych odszkodowań.

Służby z tutejszego Urzędu podjęły rozmowy z przewoźnikiem Miejskim Zakładem Komunikacji w Wejherowie czy nie udałoby się wprowadzić mniejszego autobusu (podobnego, który kursuje w Redzie – nr 17). Przewoźnik poinformował nas o braku takiej możliwości z uwagi na, znaczną ilość korzystających pasażerów.

Wraz ze zmianą wymaganej infrastruktury Miasto musi też ponieść koszt organizacji przewozu. W tym roku jest to koszt ponad 1.700 tys. złotych. Nie ukrywam, że Miastu zależy na rozwoju komunikacji na terenie Redy, jednakże samorząd działa w oparciu o roczny budżet i w przypadku rozszerzenia, czy wprowadzenia dodatkowych połączeń to musi wyasygnować dodatkowe środki na ten cel.

Na dzień dzisiejszy jak i w przyszłym roku nie będzie możliwe wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński


Pytanie: Marek – Komunikacja autobusowa

Witam Pana
Jestem od niedawna mieszkańcem Redy(zameldowanym wraz z żoną), mieszkam w budynku nowo powstającej inwestycji Aquasfera Semeko przy ul.Morskiej,w związku z tym mam do pana pytanie.Czy jest w niedalekiej przyszłości przewidywane uruchomienie linii autobusowej poprzez ul.Morską dalej Kosynierów do Rumi ? Byłoby to świetne połączenie w celu dalszej możliwości podróżowania aż do Gdyni(dalej linią R lub 173 ). Proszę o ustosunkowanie się do mego pytania.


Pozdrawiam wasz nowy obywatel miasta Reda – Marek

Odpowiadając na Pana zapytanie pragnę poinformować, że na terenie naszego miasta aktualnie funkcjonuje dwóch przewoźników: Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. obsługujący linie autobusowe nr: „8”, „9”, „17”, „18” , „19” oraz Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, który obsługuje linię – „J”.

Miasto Reda – partycypuje w kosztach organizacji przewozu. W bieżącym roku w budżecie miasta jest to kwota ponad 1.700 tys. złotych.

Z zadowoleniem stwierdzamy, że Reda się rozwija i przybywa mieszkańców, których obecnie zamieszkuje już ponad 23 tys. Mamy też świadomość, że są oczekiwania i jest potrzeba zwiększenia częstotliwości i ilości linii komunikacyjnych. Po licznych staraniach w tym roku udało nam się uruchomić linie autobusową nr „17” kursującą w kierunku Cmentarz- Dworzec PKP (wydatek dla Gminy ponad 57 tys.).

Z jednej strony Samorząd Miasta zastanawia się nad rozwojem komunikacji w mieście – z drugiej strony ma też świadomość o konieczności znalezienia dodatkowych środków. Obecnie rozpoczynają się pracę nad konstrukcją budżetu Redy na przyszły rok. Na dzień dzisiejszy nie mogę składać żadnych deklaracji poza informacją, że temat będzie przedyskutowany jeszcze w tym roku. Ostatecznie jakie zadania będą realizowane i czy zostanie uruchomione nowe połączenie komunikacyjne w kierunku ul. Kosynierów i ul. Morskiej będzie wynikało z kształtu budżetu miasta i woli przewoźników.

Z upoważnienia Burmistrza,
Hanna Janiak
Sekretarz Miasta Redy


Pytanie: Katarzyna – kolektory

Witam, czy w najbliższych latach Reda wystąpi o dofinansowanie z Ministerstwa Środowiska lub funduszy unijnych na kolektory słoneczne? czy w naszej gminie w ogóle istnieje jakakolwiek szansa aby od miasta uzyskać dofinansowanie na ten cel ?pytam, bo budujemy dom i zastanawiamy się nad tym problemem.


Katarzyna

Odpowiadając na zapytanie dot. dofinansowywania inwestycji ekologicznych realizowanych przez Mieszkańców Redy uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Gmina Miasto Reda aktualnie prowadzi przygotowania takiego projektu.Pracownicy Urzędu Miasta w Redzie są w trakcie tworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta, na sporządzenie którego Reda uzyskała środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013, Priorytet IX, Działanie 9.3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”. Posiadanie przedmiotowego dokumentu jest wymagane / warunkiem przy aplikowaniu o środki europejskie. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest strategicznym, opisującym kierunki działań dokumentem, związanym z wypełnianiem założeń pakietu klimatyczno – energetycznego prowadzącego do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza. Samorząd Miasta Redy zamierza uzyskać dofinansowanie unijne na działania zwiększające wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych ze środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którego konkurs planowany jest na rok 2016. Dotychczas w tym temacie odbywały się spotkania z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, Wójtem Gminy Luzino, organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w tym zakresie oraz władzami Cechu Rzemiosł Różnych w Redzie.

Mając na uwadze powyższe zachęcam do zaglądania na stronę internetową www.reda.pl, gdyż wszelkie informację w tym zakresie będą się tam ukazywać.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński


Pytanie: Dominika – Fetor w Redzie

Szanowny Panie Burmistrzu,

zwracam się do Pana z problemem fetoru jaki roznosi w Redzie,a pochodzi z lisich ferm. Problem fetoru istnieję od wielu lat, a wraz z przyjściem wielkich upałów fetor wydobywający się z wspomnianych ferm jest dla redzian nie do wytrzymania. Miasto Reda rozwija się, powstają nowe osiedla i bloki i problem zaczyna dotyczyć coraz większej liczby mieszkańców.

Jeżeli władze miejskie w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczają tereny obok ferm na działki budowlane pytam jakie działania zostały podjęte i jakie planuje Pan podjąć by problem wreszcie (po latach!) rozwiązać?


Dominika

Informacja o podjętych działaniach przez
Burmistrza Miasta Redy w sprawie likwidacji hodowli lisów.

Urząd Miasta w Redzie informuje, że w latach lat 70 – tych i 80 – tych XX wieku, zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami, decyzje w sprawie hodowli lisów wydawało Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Redzie, a w okresie późniejszym Naczelnik Miasta Redy, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie. Hodowcy prowadzący działalność w tamtym okresie, w rejonie ulic Wiejskiej i Kazimierskiej takie zezwolenia posiadali. Przepisy te uległy zmianie i później jedynym i właściwym organem do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy kontynuowania hodowli lub jej ewentualnej likwidacji był organ nadzoru sanitarnego w Wejherowie. Wyrażona przez ten organ ocena stanu sanitarnego hodowli była ostatecznym rozstrzygnięciem w tej kwestii. Rozwój miasta oraz budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego sprawił, że w roku 1996 pojawiły się liczne interwencje mieszkańców Osiedla Ciechocino, w sprawie uciążliwości zapachowych pochodzących z hodowli zwierząt futerkowych. Na wniosek Burmistrza Miasta Redy Terenowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna przeprowadziła kontrole prowadzonych hodowli lisów. Równocześnie skierowano pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku działającego w ramach Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. W roku 1998 Burmistrz Miasta Redy po nasileniu się skarg mieszkańców zorganizował spotkanie w Urzędzie Miasta, na które zostali zaproszeni hodowcy, radni Rady Miejskiej Redy i Komendant Straży Miejskiej w Redzie. W wyniku przeprowadzonych ustaleń właściciele hodowli podpisali oświadczenia, że do końca lutego 2000 r. zobowiązują się do przeniesienia ferm z obecnych lokalizacji na inne, dogodne miejsca. Nie wszyscy jednak respektowali uzgodniony termin i ponownie Burmistrz Miasta Redy skierował do hodowców pisma, wyznaczając kolejną datę przeniesienia hodowli. Niestety tym sposobem nie osiągnięto zamierzonego rezultatu i w związku z licznymi skargami mieszkańców w roku 2002 Burmistrz Miasta Redy wydał dwie decyzje nakazujące przeniesienie hodowli lisów do dnia 30 czerwca 2002 r. Decyzje te zostały zaskarżone i uchylone w całości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, ze względu na brak podstawy prawnej. Jednocześnie Kolegium stwierdziło, że wprost z Uchwały Rady Miejskiej w Redzie Nr XLII/333/98 z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w mieście Reda, wynika zakaz hodowli zwierząt futerkowych i jest ona podstawą do egzekucji administracyjnej, zgodnie z art. 2 par. 1 pkt 3 i art. 3 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. Nr 36 z 1991 r., poz. 161 ze zmianami). W dniu 9 lipca 2003 r. Rada Miejska Redy podjęła nową Uchwałę Nr XI/106/2003 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Redy wraz z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Redy”, gdzie w § 6 ust. 18 wprowadzono na terenie miasta Redy całkowity zakaz hodowli zwierząt futerkowych (z wyjątkiem królików) i zgodnie z § 6 ust. 22 Regulaminu osoby utrzymujące i hodujące zwierzęta z naruszeniem tych ustaleń, obowiązane są do przeniesienia lub likwidacji hodowli w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie uchwały tj. od dnia 16.12.2003 r. Następnie hodowcy prowadzący przedmiotową działalność zostali pisemnie poinformowani o zmianie stanu prawnego i wezwani do niezwłocznego przeniesienia lub likwidacji ferm. W przypadku naruszenia zasad wyżej wymienionego Regulaminu istnieje możliwość wszczęcia postępowanie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

W dniu 29.07.2004 r. pracownicy tut. Urzędu przeprowadzili kontrole posesji na których są prowadzone fermy lisów. Następnie w dniu 02.08.2004 r. zostało skierowane pismo do Komendanta Komisariatu Policji w Redzie z prośbą o podjęcie czynności wynikających z Uchwały Rady Miejskiej Redy w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Redy w odniesieniu do sześciu hodowców prowadzących aktualnie działalność w tym zakresie. Postępowania te zakończyły się nałożeniem kary grzywny przez VIII Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Rumi Sądu Rejonowego w Wejherowie. Skargi mieszkańców nie ustały i Burmistrz Miasta ponownie skierował pismo do Komisariatu Policji w Redzie, w wyniku którego w dniu 13.02.2006 r. Komendant Komisariatu Policji zorganizował w tut. Urzędzie spotkanie z udziałem przedstawicieli Urzędu Skarbowego w Wejherowie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Lekarza Weterynarii i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie. Spotkanie zakończyło się kontrolą prowadzonych ferm.

W dniu 03.04.2010 r. Burmistrz Miasta Redy skierował pismo do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni z informacją, że w strefie zewnętrznej terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej „Reda II” w Redzie przy ul. Kazimierskiej są zlokalizowane dwie fermy hodowlane zwierząt futerkowych. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni w dniu 11.06.2010 r. wystąpiło pisemnie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z prośbą o podjęcie stosownych działań, które doprowadzą do uporządkowania terenu oraz sprawdzenie podstaw formalno–prawnych funkcjonowania fermy hodowli zwierząt futerkowych w strefie ochrony ujęcia wody. Ponadto w dniu 20.04.2010 r. Burmistrz Miasta Redy skierował pisma do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie z prośbą o podjęcie działań mających na celu ustalenie oddziaływania na otoczenie oraz kontrolę warunków sanitarno–higienicznych na terenach hodowli lisów prowadzonych w Redzie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie w dniu 29.04.2010 r. przeprowadził kontrole w czterech hodowlach zwierząt futerkowych mięsożernych zlokalizowanych przy ul. Wiejskiej i przy ul. Kazimierskiej w Redzie. Pismem z dnia 11.05.2010 r. poinformował Burmistrza Miasta Redy, że skontrolowane hodowle spełniają wymogi weterynaryjne dla tego typu produkcji zwierzęcej i nie stwierdzono przypadków łamania ustawy o ochronie zwierząt – warunki dobrostanu były zachowane.
Niezależnie od opisanej powyżej korespondencji Burmistrz Miasta Redy wielokrotnie prowadził z hodowcami rozmowy na temat zmiany lokalizacji prowadzonych ferm i dwie hodowle zlokalizowane w rejonie ul. Polnej zostały zlikwidowane.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński


Pytanie: Czesław – drogi Sportowa

Panie Burmistrzu dlaczego dla takiej małej kałuży rozwalacie drogę (asfalt i beton)przecież w tym miejscu będzie pękać a i chyba macie za dużo pieniędzy to jest chyba paranoja.

Z poważaniem
Czesław

Szanowny Panie

Odpowiadając na zapytanie dot. remontu na ul. Sportowej, uprzejmie informuję, że przeprowadzone prace remontowe były realizowane na wniosek mieszkańców zamieszkałych w tym terenie.

Z uwagi na konieczność odprowadzenie wód opadowych do istniejącej studni chłonnej niezbędne było wykonanie tak dużych robót ziemnych. Za utrudnia przepraszam, jednocześnie pragnę podkreślić, że działania podejmowanie przez służby tutejszego Urzędu mają na celu zabezpieczenie potrzeb mieszkańców i są realizowane w ramach środków finansowych określanych w budżecie Gminy.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński


Pytanie: Małgorzata – 4-latki w odziałach przedszkolnych

Witam serdecznie,
Mam zapytanie odnośnie wejścia w życie nowej ustawy, w świetle której gmina ma obowiązek zapewnić 4-latkom bezpłatne miejsce (do 5 godzin) w oddziałach przedszkolnych. Chciałam się dowiedzieć jak to będzie wyglądało w przyszłym roku szkolnym tj. 2016/2017? Czy już wiadomo które przedszkole w Redzie zapewni miejsce 4-latkom?

Małgorzata

W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, iż Gmina Miasto Reda obecnie prowadzi wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach. Od 1 września 2016 r. w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty wszystkie oddziały przedszkolne w szkołach staną się przedszkolami, powstaną zatem zespoły składające się ze szkoły podstawowej i przedszkola.(lub zespoły składające się z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum) Jednocześnie informuję, iż w najbliższym czasie (tj. do końca lipca br.) Gmina Miasto Reda ogłosi otwarty konkurs ofert na zapewnienie korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego. Jeżeli do konkursu nie przystąpią placówki niepubliczne lub oferty tych placówek nie będą spełniały kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie, to Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkół nr 1 w Redzie (ul. Łąkowa 36/38) będzie przyjmowała do oddziału przedszkolnego dzieci 4-letnie. Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Redzie – www.reda.pl

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński


Pytanie: Patryk – Kanalizacja sanitarna i wodociągi Moście Błota

Szanowny Panie Burmistrzu,
W planie inwestycyjnym PEWIK-u na lata 2013-2015 w rezerwie na inwestycje rozwojowe są zapisane środki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Moście Błota w Redzie. Chciałbym uzyskać informację czy w tym roku, a jeżeli nie, to w jakim terminie Miasto Reda wraz z firmą PEWIK planuje rozpoczęcie tejże inwestycji?

Dziękuję za odpowiedź.
Patryk

Z dniem 1 stycznia 2010r. nastąpiła zmiana administracyjnych granic Gminy Miasto Reda polegającą na włączeniu do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Reda części obszaru gminy Puck, stanowiącego obręb ewidencyjny Moście Błota.

Z uwagi na położenie Mościch Błot w granicach i w obszarze ochronnym Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110, obowiązuje na tym terenie m.in. nakaz wyprzedzającego (przed zainwestowaniem terenu) wykonania uzbrojenia terenu (w tym przede wszystkim kanalizacji deszczowej), odtworzenie lub utworzenie nowej sieci rowów i kanałów (wraz z obwałowaniami), przejmującej zrzut wód z kanalizacji deszczowej, zachowanie maksymalnej powierzchni torfów, ze względu na ich duże właściwości chłonne.

Gmina Miasto Reda w porozumieniu z PEWIK Gdynia w trakcie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Mościch Błot, zainicjowanego uchwałą nr XXXIV/376/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26 czerwca 2013r., podjęła przygotowania do realizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej niezbędnych dla rozwoju istniejącego osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na tym terenie. Opracowanie projektu budowlanego uzbrojenia terenu uwarunkowane jest jednak określeniem w planie miejscowym przebiegu dróg publicznych i granic terenów przeznaczonych pod zabudowę, które uzależnione są od przebiegu granic obszarów zagrożenia i ryzyka powodziowego. Prace nad sporządzeniem planu miejscowego były zawieszone w oczekiwaniu na przekazanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Mapy zostały formalnie udostępnione gminie dopiero w dniu 23 kwietnia 2015r..

Należy pamiętać, że z uwagi na położenie Mościch Błot w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 wskazana jest wyprzedzająco w stosunku do zabudowy realizacja infrastruktury technicznej, w tym wodociągu i kanalizacji sanitarnej, która uwarunkowana jest uchwaleniem planu miejscowego dla tego terenu. Reasumując prowadzimy wszelkie niezbędne działania prowadzące do stworzenia podstaw prawnych dla inwestycji budowlanych planowanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie dawnych Mościch Błot, które wyprzedzi realizacja wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Gmina Miasto Reda jeszcze w 2015r. zleci opracowanie projektu technicznego dla tego zadania inwestycyjnego, w wyniku czego w 2016r. przekaże zatwierdzone projekty budowlane w celu realizacji inwestycji przez PEWIK Gdynia, które zatwierdziło plan inwestycyjny na lata 2016-2018r. zapewniając środki finansowe na ten cel.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński


Pytanie: Emilia – Co mnie gryzie

Panie Burmistrzu!

Chciałabym zapytać Pana o kilka nurtujących mnie spraw związanych z mieszkaniem i życiem w Redzie.

1) Czy zastały rozpoczęte jakieś działania w sprawie wszechobecnych, zaśmiecających miasto reklam? Rozumiem, że może to być trudne z punktu prawnego jeżeli dotyczy to miejsc prywatnych (choć mam nadzieję, że pojawią/pojawiły się jakieś regulacje w tej sprawie), ale czy np. okropne, często zniszczone banery zawieszane na barierkach przy kompleksie mieszkalno-usługowym przy ulicy Św. Wojciecha są nietykalne? Czy musimy na każdym kroku „podziwiać te krzyki i wrzaski” reklamowe?

2) Drugie moje pytanie/pytania dotyczy spraw związanych ze Szkołą nr 2 (przy ul. Brzechwy).
Przy wejściu/wjeździe do szkoły znajdują się znaki zakazu zatrzymywania i postoju, które niestety nie są przez rodziców przestrzegane. Wyjazd, cofanie samochodów jest dodatkowo utrudnione przez wiszące na płocie duże banery, uniemożliwiające jakąkolwiek widoczność. Zaznaczę, że dzieci bardzo często widząc już szkołę, podbiegają, nie zatrzymując się w tym miejscu. Byłam wielokrotnie świadkiem bardzo niebezpiecznych sytuacji związanych z tym miejscem. Rozumiem, że na właścicieli samochodów nie będzie działała groźba mandatu (choć miło by było, gdyby policja kilka razy zwróciła uwagę np. około godz. 8 czy 12) i nauczyła niesfornych, spieszących się wiecznie i wygodnych rodziców), ale czy jest jakaś możliwość, aby zniknęły z tego płotu banery, które jak pisałam wcześniej całkowicie zamykają widoczność i mają wpływ na brak bezpieczeństwa dzieci.

Chciałabym również zapytać, czy są jakieś pomysły na tak ogromną ilość dzieci uczących się w tej szkole ( i chyba na coraz większą w przyszłości, patrząc na powstające coraz to nowe bloki z tej strony Redy). Szkoła za moich czasów (30 lal temu) przygotowana była na dwie klasy
A i B, teraz z tego co wiem jest klas pierwszych do H czy I !!!

Czy wolna przestrzeń koło szkoły, za placem zabaw i boiskiem zostanie w przyszłości zagospodarowana i czy będzie to przestrzeń skierowana np. dla dzieci starszych (podstawówka/gimnazjum), ponieważ plac zabaw jest dla malutkich dzieci, a boisko jest tylko jedno i na dodatek wykorzystywane przez wiele środowisk (łącznie ze szkołą i dorosłymi grającymi w piłkę). Gdzie takie dzieci i młodzież mają się spotykać?? Przy takiej ilości dzieci w tej okolicy przydałby się jakieś miejsce np. na jazdę na rolkach. Dzisiaj możemy spotkać takie ciekawe rozwiązania, gdzie na małej przestrzeni znajdziemy i miejsce na jazdę na rolkach, hulajnodze, rowerku. Wiem, że jest ładny obszar w okolicach parku, ale jest on zdecydowanie za daleko dla dzieci do codziennego eksploatowania. Brakuje też oczywiście ścieżek rowerowych w Redzie, ale to już odrębny i niestety smutny temat.

Czy jest możliwość użytkowania przestrzeni bezpośrednio przyszkolnej? Został ostatnio oddany tam nowy plac zabaw, znajduje się też za halą boisko. Kiedyś, korzystały z tego miejsca po szkole dzieci, dziś wszystkie furtki są pozamykane. Wiem, że jest to wygodne dla Pani Dyrektor (nie ma ruchu, to nie ma bałaganu i śmieci i ewentualnych zniszczeń), ale biorąc pod uwagę tak ogromną ilość dzieci w tej okolicy jest to po prostu nie w porządku.

3) Czy jest szansa na więcej zieleni w mieście – chociażby właśnie przy szkole nr 2. Może też przydały by się ławeczki ( wiem, wiem, postawione zostały ostatnio te plastikowe, ale niestety nie służą one np. do dłuższego odpoczywania, brakuje oparć i są też nieprzemyślane ze względu na miejsce ustawienia, każdy myślący architekt krajobrazu planujący taką inwestycję ustawiłby je za czymś, nie w pustej przestrzeni…). Proszę pamiętać, że również starsi mieszkańcy Redy (a będzie ich coraz więcej) chcieliby czasem wyjść z domu, właśnie posiedzieć na ławce, poczytać książkę, w przestrzeni zielonej, niedaleko domu (niekoniecznie na placu zabaw).

4) Ostatnie pytanie dotyczyć będzie ścieżek rowerowych. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości oddana zostanie ścieżka wzdłuż ulicy Obwodowej i ścieżka do Auchana. Już się cieszę na te drogi. Dlatego dziwi mnie, że kiedy wymieniany był chodnik na ulicy Łąkowej, nie została uwzględniona jakakolwiek ścieżka!! Jak można być tak krótkowzrocznym? Proszę pamiętać, że jesteśmy społeczeństwem, które, właśnie rekreacje tego typu wybiera coraz częściej i chętniej, dotyczy to też emerytów. Uważam, że ten temat powinien być dla państwa priorytetowy. Wycieczki rowerowe, to dla niektórych jedyna rozrywka (przede wszystkim dlatego że tania). Konieczne są w tej prawie mądre rozwiązania.

Dziękuję z góry za wysłuchanie i mam nadzieję, że choć część spraw zostanie w najbliższym czasie przez Pana i Państwa urzędujących rozwiązana. Dodam, że mimo pracy w Gdańsku, mieszkam wciąż w Redzie, bo jest mi to miasto bardzo bliskie i przyznaję, że mieszka się tu coraz lepiej. Dziękuję za to.

Emilia

Odnosząc się do nierozwiązywalnego do tej pory problemu wszechobecnych w naszym mieście reklam pragnę Panią poinformować, że w dniu 15 maja br. Prezydent Rzeczpospolitej Bronisław Komorowski podpisał ustawę krajobrazową, która ma dać samorządom narzędzie w walce z chaosem reklamowym w przestrzeni miejskiej. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu trafił do Sejmu latem 2013 roku. Następnie 24 kwietnia br. ostateczna wersja ustawy, po uwzględnieniu licznych poprawek senatorów, została przyjęta przez posłów. Ustawa wejdzie w życie 16 sierpnia 2015 r.
Nowe przepisy wprowadzają urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu, ustanawiane przez sejmik województwa dla poszczególnych zdefiniowanych prawnie krajobrazów priorytetowych, w oparciu o audyt krajobrazowy. Zasady te będą określały m.in. nieprzekraczalne parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy czy maksymalną jej wysokość.

Nowe prawo przewiduje także możliwość wprowadzenia przez gminę zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Rady gmin otrzymały możliwość uchwalania przepisów dotyczących reklamy zewnętrznej, niezależnych względem planów miejscowych, jak również nakładania stosownych opłat reklamowych za zajmowanie przestrzeni publicznej przez nośniki. Usprawniona została również kwestia egzekucji tych przepisów. Kary za nielegalne reklamy będą wynosić czterdziestokrotność opłat reklamowych i będą zależały od stawek ustalonych przez gminę. W ten sposób nasza gmina otrzymała narzędzie, które pomoże w przyszłości uporządkować naszą wspólną przestrzeń publiczną i wydać wojnę nośnikom reklamowym, które w żaden sposób nie zdobią, a wręcz szpecą nasze miasto. Czeka nas jednak przedtem żmudna droga formalno-prawna, która pozwoli przedłożyć Radzie Miejskiej w Redzie projekt aktu prawa miejscowego określającego m.in. zasady realizowania, umieszczania tablic i urządzeń reklamowych. Będzie to jednak możliwe dopiero po wejściu w życie cytowanej powyżej ustawy.

Po przeanalizowaniu zgłoszonego przez Panią problemu bezpiecznego dojścia dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. A. Zawadzkiego 12 w Redzie, widzimy konieczność zwiększenia kontroli ruchu samochodów osobowych w okolicach szkoły. W tym celu zwrócimy się z wnioskiem do naszej policji o zwiększenie częstotliwości patroli w tym rejonie. Natomiast szansę na uporządkowanie sprawy banerów reklamowych, wieszanych na ogrodzeniach m.in. w sąsiedztwie szkoły, upatrujemy w przyszłym regulaminie gminnym określającym zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, który mamy zamiar sporządzić i przedłożyć Radzie Miejskiej w Redzie do uchwalenia, jako akt prawa miejscowego. W sprawie udostępniania terenów sportowych i rekreacyjnych znajdujących się przy szkole zostały już przeprowadzone rozmowy z dyrekcją na temat konieczności udostępnienia tych urządzeń mieszkańcom osiedla po godzinach pracy szkoły. Pragnę Panią poinformować, że wolna przestrzeń wokół budynku szkoły docelowo zostanie przeznaczona na rozbudowę szkoły, co pomoże rozwiązać problem znalezienia miejsca dla ciągle wzrastającej ilość dzieci w wieku szkolnym.

Bardzo chętnie podejmiemy z Panią współpracę w zakresie pomysłów na zagospodarowanie rekreacyjnych przestrzeni publicznych i jeżeli można prosimy o przedstawienie propozycji lokalizacji dodatkowych ławek z oparciami, służących odpoczynkowi i rekreacji mieszkańców osiedla.

Rozumiejąc potrzeby mieszkańców chcących relaksować się poprzez jazdę na rowerze chcemy Panią poinformować, że ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Morskiej w Redzie prowadząca do centrum usługowo-handlowego przy AUCHAN w Rumi powinna być otwarta na przełomie lipca i sierpnia 2015 roku. Ponadto nasz urząd zlecił opracowanie projektu modernizacji ulicy Obwodowej, który zakłada realizację ścieżki rowerowej. Brak realizacji ścieżki rowerowej równolegle do modernizacji chodnika wzdłuż ulicy Łąkowej został spowodowany zbyt małą szerokością istniejącego i urządzonego pasa drogowego, który należałoby poszerzyć o dodatkowy teren o szerokości 2,5m, co na dzień dzisiejszy z przyczyn formalnych nie jest możliwe.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński